Vejbelysning

Større sikkerhed for borgerne, øget tryghed og et reduceret energiforbrug. Dette er nogle af de helt store fordele ved intelligent vej- og gadebelysning.

Over hele landet findes vejstrækninger med lav sigtbarhed, jernbaneoverskæringer, trafikerede lyskryds, krydsende fodgængere, uoplyste gader, mørke parkområder og meget mere. Med moderniserede og intelligente belysningsløsninger kan vi skabe tryghed, forebygge uheld og opnå store energibesparelser til glæde for både økonomi og klima.

Hos NAOMA får du professionel rådgivning til vej- og gadebelysning, hvor løsningen ikke kun er teknisk og økonomisk funderet, men samtidig indtænker æstetik. Kvalitet og udtryk skal gå hånd i hånd for at leve op til byernes behov og tilbyde et moderne belysningssystem, hvor bl.a. LED-lys og Smart City-løsninger baner vej.

Synergi i energiløsninger

Med den aktuelle udbudsmodel er der bedre forhandlingsmuligheder for landets kommuner, der samlet set kan spare millioner af kroner ved at have de rette løsninger samt drift- og vedligeholdelsesaftaler.

NAOMA yder professionel konsulentbistand inden for projektering af intelligent gade- og vejbelysningen. Vi håndterer desuden gerne forberedelsen af udbudsmateriale med præcis information over anlæg, renovering og potentielle energibesparelser, hvilket typisk anses som en kompleks opgave.

 

Vi hjælper blandt andet med:

  • Projektering af vejbelysning
  • Forberedelse af udbudsmateriale
  • Intelligent vejbelysning