ITS - Intelligente transportsystemer

Udviklingen peger i en retning: Byområder over hele verden kan forvente flere trafikale udfordringer i kraft af flere biler i bybilledet.

Intelligente transportsystemer skal som teknologi medvirke til mere effektiv trafikafvikling samt en endnu højere grad af sikkerhed og reducering af CO2-udslip.

Vores køretøjer er allerede udstyret med intelligente systemer som ABS, ESP, kameraer, afstandscensorer etc., hvorfor det kun er naturligt også at anvende de teknologiske muligheder som en del af infrastrukturen.

ITS kan give kortere rejsetider, reducere antallet af ulykker i trafikken samt hjælpe med at opnå klimamål.

Trafik drevet af levende data

NAOMA rådgiver og yder konsulentbistand i forhold til brug af ITS i trafikken. Vi hjælper med at opsamle data, der kan optimere trafikken, ligesom vi implementerer effektive løsninger, som kan forhindre kødannelse, øge sikkerheden og regulere trafikken effektivt.

Data, sensorer og computerteknologi er vejen frem, når den tætte trafik skal glide ubesværet, uden ulykker, uden unødvendigt store infrastrukturelle indgreb og med mindst mulig CO2-udledning.

Brugen af ny teknologi som ITS minimerer rejsetid, øger trafikanternes mobilitet og udgør en innovativ løsning til tidens voksende trafikale udfordringer.

Vi hjælper blandt andet med:

  • Trafikdataopsamling
  • Trafikinformationstavler
  • Besparelse ved intelligente system for at undgå udvidelse af motorvej
  • Intelligente systemer for bøder m.m.