Veje

Et moderne vejdesign er et komplekst fagområde, hvor trafikale behov, fremkommelighed, sikkerhed og tilpasning til omgivelserne alt sammen bør være en del af helhedstænkningen.

Hos NAOMA forener vi trafikal, miljømæssig og socioøkonomisk indsigt med professionel projektering og styring, når der skal anlægges nye veje, motorveje, stisystemer etc.

Vi hjælper med både nyanlæg, udvidelse af vejnettet samt vedligeholdelsesopgaver, og vi yder rådgivning til alt fra komplicerede anlæg af kryds, rundkørsel og motorveje til helt lokale vejområder.

Under hele forløbet lægger vi vægt på kvalitet og tæt dialog med vores samarbejdspartnere.

Rådgivning og støtte til alle faser og projektstørrelser

Mobilitet og sikkerhed er alfa og omega, når bilisterne bevæger sig på de danske vejsystemer. De rette løsninger kræver en faglig stærk samarbejdspartner, som kan rådgive i alle projektets faser og samle vejdesignet.

NAOMA hjælper med alle faser af forundersøgelser og VVM-undersøgelser, planlægning og projektering, kapacitetsberegninger og trafiksimuleringer, udbudsmateriale, tilsyn, byggeledelse, kvalitetskontrol, drift og vedligeholdelse samt meget mere. Vi har desuden stor erfaring inden for ITS og vejbelysning.

Uanset projektets størrelse er sikkerhed og et godt arbejdsmiljø naturligvis indtænkt som en væsentlig del af vejprojektet.

 

Læs mere om:

  • ITS
  • Vejbelysning