Kørestrøm

Elektrificering af baneprojekter spiller en betydelig rolle for driften af de togbaner, letbaner, metrobaner etc., der skal bringe togene frem til rette tid – dag efter dag. Af samme årsag er et stærkt kørestrømsystem alfa og omega, når togdriften er forventet pålidelig og præcis.

Som rådgivende ingeniører er NAOMA med, når økonomi, installation og vedligeholdelse skal gå op i en højere enhed. Vi klarlægger projektets tekniske specifikationer og sørger for harmoni imellem elforsyning og køreanlæg.

Vi hjælper blandt andet med:

  • Fjernbane 1x25kV vekselspænding - eksisterende køreledningsanlæg
  • Fjernbane 2x25kV vekselspænding SICAT SX -system
  • S-bane 1650VDC Jævnspænding
  • BPU-områder og potentialeudligning

 

Energiforsyning til dit jernbaneprojekt

NAOMA er din specialist i elektrificering og køreledningsanlæg til alle typer af jernbaner. Vi tilbyder professionel rådgivning til planlægning, ud- og ombygning samt nyanlæg, da vi kender nationale såvel som internationale systemer. Dertil har vi naturligvis erfaring og indsigt i godkendelsesprocedure.

Det betyder, projektet får den rette kørestrøm og strømforsyning fra højspændingsnettet, som omformes på en transformerstation. Alt strøm sendes sikkert og effektivt, selv når det er over lange afstande.

Vi rådgiver om forsyning af både jævn- og vekselstrøm, udfører energibehovsanalyser, foretager sikkerhedsvurderinger og ser sågar på de æstetiske muligheder, når der opsættes energiforsyninger omkring byer og land.

Alle projekter udarbejdes naturligvis efter gældende standarder og banenormer, med fyldestgørende dokumentationsmateriale. Vi kan ligeledes bistå i planlægningen af idriftsættelsen, afprøvninger m.m.