Vejdirektoratet anlægger sammen med Banedanmark en ny dobbeltsporet højhastighedsjernbane fra Odense Vest til Kauslunde, øst for Middelfart, som sammen med Fynske Motorvej kommer til at udgøre en fælles transportkorridor.

Vejdirektoratet er bygherre på det samlede anlægsprojekt, og anlægsmyndighed på jernbaneprojektet, som udføres i samarbejde med Banedanmark.

Joanna Lazewska som er en af NAOMAs eksperter i kørekledningsanlæg vil spille en vigtig rolle som indlåndt ressourceperson (projekteringsleder) hos Banedanmark.

Joanna Lazewska og hendes team vil være ansvarlige for at projektet er i overensstemmelse med jernbanemyndighedernes krav og standarder. Projektet vil også omfatte en række andre vigtige fag indenfor jernbane bla. broer, tunneller osv.

Joanna har udtalt følgende om projektet -

At arbejde på dette projekt hidtil har været en sand fornøjelse for mig, da jeg har været i stand til at udvide min viden og kompetencer i samarbejde med eksperter fra forskellige områder. At bidrage til elektrificeringen af jernbanerne i Danmark er også uhyre givende, da det fremmer bæredygtig og effektiv transport, der gavner vores miljø og samfundet som helhed.

Jeg er stolt over at Banedanmark har vist tillid til at være en del af dette projekt, og jeg ser frem til at fortsætte sammenarbejde med Banedanmark kollegaer.

vestfyn_straekning_kort

Alt i alt vil det nye højhastighedsjernbaneprojekt fra Odense Vest til Kauslunde være en afgørende del af Fyns transportinfrastruktur og vil forbedre transportmulighederne på tværs af regionen. Vi ser frem til at følge projektet og se, hvordan det udvikler sig i løbet af de kommende år.